FRANK.NET is anders as ander lewensversekering maatskappye in Suid-Afrika

FRANK.NET is anders as ander lewensversekeringsmaatskappye in Suid-AfrikaDaar is talle lewensversekeraars in Suid-Afrika, en almal het ‘n eiesoortige benadering tot lang-termyndekking. Die een kenmerk wat baie van hierdie lewensversersekeringsmaatkappye egter in gemeen het, is dat hulle dokumentasie onnodige vakterme en gekompliseerde klousules bevat wat dit dikwels vir kliënte moeilik maak om te verstaan.

FRANK.NET is ‘n versekeraar met ‘n verskil. Ons streef daarna om ons produkte duidelik en verstaanbaar aan te bied sodat ons kliënte ingeligte besluite kan neem wat hulle en hulle geliefdes se finansiële welstand kan beïnvloed. Jy hoef nie ‘n mediese woordeboek of ‘n regshandboek te raadpleeg om ons ooreenkomste te verstaan nie; jy hoef nie tussen die lyne te probeer lees nie; en jy hoef ook nie bekommerd te wees dat jou eis van die hand gewys gaan word oor bepalings wat in kleinskrif vervat is nie. As jy dan ook met ons openhartig is wanneer jy jou lewensdekking uitneem, hoef jou geliefdes nie eendag oor finansiële verpligtinge bekommerd te wees wanneer hulle oor jou afsterwe rou nie.

Jy kan sonder ‘n middelman dekking uitneem, want FRANK.NET is ‘n direkte lewensversekeraar. Soos genoem, word produkinligting eenvoudig uiteengesit en kan jy sonder ‘n makelaar self besluit of die dekking vir jou geskik sal wees. Jy sal dus ook nie makelaarsgelde hoef te betaal nie.

Omdat jy vir MIV getoets moet word om ons volle dekking te geniet, sal FRANK.NET vir jou bloedtoets betaal. Al wat jy hoef te doen is om binne 90 dae vandat jy die lewensversekering uitegeneem het die uitslag van jou toets in te dien. Ons kan ook reël dat ‘n verpleegster jou toets neem op ‘n tyd en plek wat vir jou gerieflik is.

Oorweeg jy dit om lewensversekering uit te neem by ‘n versekeraar wat reguit met jou praat sonder om doekies om te draai of feite weg te steek nie? FRANK.NET het ‘n eenvoudige en oop benadering tot dekking wat ‘n verskil kan maak aan jou geliefdes se toekomstige welstand.

View all articles