Lewensversekering noodsaaklik vir langtermyn finansiële beplanning

Lewensversekering kan beskryf word as dekking wat voorsiening maak vir die betaling van ‘n sekere of ooreengekome bedrag aan begunstigde(s) by die afsterwe van die polishouer.

Dit klink miskien soos ‘n mondvol, maar dit beteken eenvoudig dat jy ‘n lewenspolis uitneem wat na jou dood sal verseker dat ‘n vasgestelde bedrag uitbetaal word aan diegene wat jy kies, naamlik jou begunstigdes.

Deur lewensdekking uit te neem, kan jy die belangrikste mense in jou lewe se finansiële toekoms beskerm. Die dekking bied gemoedsrus dat jou geliefdes nie finansiële ontbering in die gesig hoef te staar as jy nie meer daar is om na hulle behoeftes om te sien nie.

Watter voordele hou lewensversekering nog vir jou begunstigdes in?

 • Uit ‘n belastingoogpunt gesien, is ‘n lewenspolis een van die min beleggings wat belastingvry is. Dit beteken dat jou begunstigdes nie belasting sal hoef te betaal as hulle deur die lewensverkeringsmaatskappy uitbetaal word nie.
 • Lewensversekering kan verbandbeskerming bied. Jou begunstigdes hoef dus nie te vrees dat hulle jou huis sal verloor wanneer jy sterf nie, want die enkelbedraguitbetaling kan die uitstaande saldo op die verband dek.    
 • Indien jou geliefdes op jou inkomste staatmaak en van jou afhanklik is, kan die enkelbedraguitbetaling na jou afsterwe aangewend word om die lewenstandaard waaraan hulle gewoond is, te handhaaf.
 • Wanneer jy ‘n lewensversekeraarnader, is dit belangrik dat jy die volgende in gedagte hou: 
 • Besin oor jou bestaande omstandighede en stel byvoorbeeld vas hoeveel jy kan bekostig om per maand aan ‘n premie te betaal en wat jy jou begunstigdes sou wou bied indien jy skielik te sterwe sou kom.
 • Oorweeg jou ouderdom, want as jy byvoorbeeld jonger is, sal jou maandelikse premies laer wees, maar as jy ouer is, sal dit moontlik vir jou kinders meer voordelig wees as jy jou premies verhoog om met jou groter finansiële verantwoordelikhede tred te hou.
 • Beoordeel jou versekeraar. Voor jy jou geliefdes se toekoms aan enige versekeraar toevertrou, kan jy uitvind wat hulle jou sal bied. Hou in gedagte dat jy en die lewensversekeringsmaatskappy dalk ‘n lang pad vorentoe saaam sal stap.
 • Bly in pas met jou geliefdes se behoeftes. As jy byvoorbeeld wil toesien dat jou kinders hulle potensiaal bereik, sal jy jou versekering dalk gereeld moet aanpas om moontlike studiegelde na jou afsterwe te kan dek.
 • Die belastingvrye enkelbedrag wat aan jou begunstigdes na jou dood uitbetaal word, is gekoppel aan die maandelikse premies wat jy moet betaal.

Hierdie premiebedrae word volgens sekere faktore bereken:

 • Jou leefstylkeuses: Leefstylkeuses verwys onder andere na jou rookgewoontes, indien enige, en die mate van risiko wat met jou beroep, stokperdjies en buitemuurse aktiwiteite gepaardgaan. Hoe laer die risiko verbonde aan jou leefstyl is, hoe laer sal jou polispremies wees.
 • Jou persoonlike profiel: Jou ouderdom, geslag, vlak van onderrig, inkomste en gesondheid speel alles ‘n rol om jou lewensversekering te bied wat by jou individuele besonderhede pas.
 • Die belangrikheid van lewensdekking kan nie onderskat word nie. Jy kan vandag verseker dat jou geliefdes die nodige finansiële beskerming sal geniet wanneer hulle dit dalk die nodigste sal hê.

View all articles